نور های استاندارد ۳Dsmax

یه بار دیگه سلام ...

اصلا چطوره دیگه سلام نکنم ها؟! ... هاهاها!!

خب این هم مقاله ای هست برای اون دسته از دوستانی که با برنامه مکس کار می کنن و میخان اطلاعات بیشتری از نورها علی الخصوص ambient داشته باشن!

/ 1 نظر / 46 بازدید

پنج کار انجام بده آنگاه هرچه خواستی گناه کن: 1- اگر می توانی از نعمت های خدا استفاده مکن 2- اگر می توانی از حکومت و سرپرستی خداوند خارج شو 3- اگر می توانی به جائی پناه ببر که خداوند تو را نبیند 4- اگر می توانی هنگام مرگ جانت را به فرشته خدا تسلیم مکن 5- اگر می توانی وقتی که تو را به شعله های دوزخ می سپارند وارد مشو *امام حسین ع-بحارج78ص126*